Balog nad Ipľom


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Balog nad Ipľom, Hlavná 212, Balog nad Ipľom, 991 11 (Sídlo)

Kontakty:
(047) 488 51 46

počet obyvateľov: 782
rímskokatolíkov: 715

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Mikuláša (1100)
celodenná adorácia: 29.3., 29.11.
Kaplnka Najsvätejšej Trojice (1842)

Filiálky:
Kleňany
počet obyvateľov: 273
rímskokatolíkov: 260
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol všetkých svätých (1787)
celodenná adorácia: 1.7.
Sečianky
počet obyvateľov: 325
rímskokatolíkov: 320
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Kozmu a Damiána (1470)
celodenná adorácia: 19.10.
Kaplnka Svätého kríža (1995)

Kňazi vo farnosti:
Ferenc György (Farár)

© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.