Čebovce


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Čebovce, Petöfiho 31, Čebovce, 991 25 (Sídlo)

Kontakty:
(047) 488 21 48

počet obyvateľov: 1022
rímskokatolíkov: 869

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Mena Panny Márie (1768)
celodenná adorácia: 17.5., 17.11.

Filiálky:
Kosihovce
počet obyvateľov: 553
rímskokatolíkov: 436
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol narodenia Panny Márie (1535)
celodenná adorácia: 17.12.
Opava
počet obyvateľov: 110
rímskokatolíkov: 36

Kňazi vo farnosti:

© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.