Opatovská Nová Ves


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Opatovská Nová Ves, Opatovská Nová Ves 70, Slovenské Ďarmoty, 991 07 (Sídlo)

Kontakty:
0911 738 292

počet obyvateľov: 619
rímskokatolíkov: 590

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (1923)
celodenná adorácia: 23.2., 23.7.

Filiálky:
Chrastince
počet obyvateľov: 220
rímskokatolíkov: 170
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie (1920)
celodenná adorácia: 2.7.
Lesenice
počet obyvateľov: 484
rímskokatolíkov: 364
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol narodenia Panny Márie (1818)
celodenná adorácia: 4.11.
Slovenské Ďarmoty
počet obyvateľov: 522
rímskokatolíkov: 480
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Imricha (1993)
celodenná adorácia: 28.6.

Kňazi vo farnosti:

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.