Opatovská Nová Ves


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Opatovská Nová Ves, Opatovská Nová Ves 70, Slovenské Ďarmoty, 991 07 (Sídlo)

Kontakty:
0911 738 292

počet obyvateľov: 631
rímskokatolíkov: 549

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (1923)
celodenná adorácia: 23.2., 23.7.

Filiálky:
Chrastince
počet obyvateľov: 207
rímskokatolíkov: 166
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie (1920)
celodenná adorácia: 2.7.
Lesenice
počet obyvateľov: 485
rímskokatolíkov: 387
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol narodenia Panny Márie (1818)
celodenná adorácia: 4.11.
Slovenské Ďarmoty
počet obyvateľov: 504
rímskokatolíkov: 371
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Imricha (1993)
celodenná adorácia: 28.6.

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.