Mošovce


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Mošovce, J. Kollára 28, Mošovce, 038 21 (Sídlo)

Kontakty:
0908 698 962

počet obyvateľov: 1380
rímskokatolíkov: 383

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Najsvätejšej Trojice (1913)
celodenná adorácia: 30.7.
Kaplnka Matky Božej Fatimskej (2017)

Filiálky:
Blatnica
počet obyvateľov: 911
rímskokatolíkov: 276
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Kostol sv. Ondreja, apoštola - Sebeslavce, nepoužívaný (1250)
Kaplnka sv. Ondreja, apoštola (2009)
celodenná adorácia: 30.11.
Blažovce
počet obyvateľov: 163
rímskokatolíkov: 63
Bodorová
počet obyvateľov: 244
rímskokatolíkov: 95
Borcová
počet obyvateľov: 148
rímskokatolíkov: 64
Kostoly a kaplnky:
Kaplnka sv. Matky Terézie z Kalkaty - v usadlosti o.z. Dobrý Pastier (2016)
Jazernica
počet obyvateľov: 297
rímskokatolíkov: 163
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Kostol sv. Anny Samotretej a sv. Barbory (1420)
Karlová
počet obyvateľov: 108
rímskokatolíkov: 66

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Ľuboš Močáry (Farský administrátor)

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.