Mošovce


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Mošovce, J. Kollára 28, Mošovce, 038 21 (Sídlo)

Kontakty:
0908 698 962

počet obyvateľov: 1353
rímskokatolíkov: 335

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Najsvätejšej Trojice (1913)
celodenná adorácia: 30.7.
Kaplnka Matky Božej Fatimskej (2017)

Filiálky:
Blatnica
počet obyvateľov: 1018
rímskokatolíkov: 263
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Kostol sv. Ondreja, apoštola - Sebeslavce, nepoužívaný (1250)
Kaplnka sv. Ondreja, apoštola (2009)
celodenná adorácia: 30.11.
Blažovce
počet obyvateľov: 161
rímskokatolíkov: 54
Bodorová
počet obyvateľov: 239
rímskokatolíkov: 85
Borcová
počet obyvateľov: 145
rímskokatolíkov: 66
Kostoly a kaplnky:
Kaplnka sv. Matky Terézie z Kalkaty - v usadlosti o.z. Dobrý Pastier (2016)
Jazernica
počet obyvateľov: 351
rímskokatolíkov: 150
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Kostol sv. Anny Samotretej a sv. Barbory (1420)
Karlová
počet obyvateľov: 110
rímskokatolíkov: 51

Kňazi vo farnosti:
S.S.L. Milan Tomaga (Farský administrátor excurrendo)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.