Károly Horváth


Dátum ordinácie: 30.08.1953
Dátum úmrtia: 15.11.2021

01.09.2009 - 15.11.2021
Penzionovaný - Nitrianska diecéza [Diecéza]
30.08.2009 - 15.11.2021
Honorárny kanonik - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
14.02.2008 - 31.08.2009
Farár - Vyškovce nad Ipľom [Farnosť]
14.02.2008 - 15.11.2021
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
* Exkardinovaný z Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy - pri reorganizácii hraníc diecéz na Slovensku

01.09.1953 - 13.02.2008
Pastoračná služba - Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.