Mgr. Marek Hutár


Dátum ordinácie: 15.06.2002

01.07.2022 - súčasnosť
Pastoračná služba - Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
01.07.2020 - 30.06.2022
Farár - Veľká Čalomija [Farnosť]
01.12.2018 - 30.06.2022
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Kňazská rada Banskobystrickej diecézy
10.10.2018 - 31.08.2019
Špirituál - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
* pomocný špirituál pre maďarsky hovoriacich seminaristov

28.08.2017 - 04.05.2022
Člen - CIM - medzinárodný spolok miništrantov
01.11.2014 - 30.11.2018
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
10.09.2014 - 30.11.2018
Člen - KBS - Subkomisia pre katechizáciu veriacich maďarskej národnosti [Subkomisia KBS]
14.02.2008 - 30.06.2020
Farský administrátor - Veľká Čalomija [Farnosť]
14.02.2008 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
* Exkardinovaný z Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy - pri reorganizácii hraníc diecéz na Slovensku

01.07.2002 - 13.02.2008
Pastoračná služba - Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.