Mons. ThDr. Marián Chovanec


Dátum ordinácie: 17.06.1989

01.10.2013 - 31.08.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
15.12.2012 - súčasnosť
Biskup - Kancelária diecézneho biskupa
* prevzatie úradu diecézneho biskupa

20.11.2012 - súčasnosť
Banskobystrický biskup - menovanie - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.04.2003 - 14.12.2012
Generálny vikár - Biskupský úrad, Nitra
31.08.2000 - súčasnosť
Generálny sekretár - Konferencia biskupov Slovenska
18.09.1999 - 14.12.2012
Pomocný biskup - Biskupský úrad, Nitra
18.09.1999 - súčasnosť
Biskupská konsekrácia - Nitrianska diecéza [Diecéza]
* Dňa 22.7.1999 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za massitského (maxitensis) titulárneho biskupa a nitrianskeho pomocného biskupa. Biskupskú konsekráciu prijal z rúk kardinála J. Ch. Korca dňa 18.9.1999.

01.07.1996 - 18.09.1999
Promotór spravodlivosti - Biskupský úrad, Nitra
01.10.1994 - súčasnosť
Akademický titul - Katolícka univerzita, Lublin [Univerzita]
* ThDr.

01.10.1992 - 30.09.1998
Asistent - RKCMBF UK -Teologický inštitút, Nitra [Univerzita]
* asistent - dogmatika

01.10.1992 - súčasnosť
Akademický titul - Katolícka univerzita, Lublin [Univerzita]
* ThLic.

01.10.1992 - 30.06.2013
Prednášajúci - RKCMBF UK -Teologický inštitút, Nitra [Univerzita]
01.09.1990 - 18.09.1999
Archivár - Biskupský úrad, Nitra
01.07.1990 - 31.08.1990
Správca farnosti - Dražovce [Farnosť]
01.07.1989 - 30.06.1990
Kaplán - Nitra - Dolné mesto [Farnosť]
súčasnosť
Predseda - Diecézna liturgická komisia [Liturgická komisia]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.