PaedDr. Mgr. Peter Prochác


Dátum ordinácie: 10.06.1979

01.07.2009 - súčasnosť
Pastoračná služba - Diecéza Linz, Rakúsko
01.12.2008 - 30.06.2009
Farár - Hokovce [Farnosť]
14.02.2008 - 30.11.2008
Farár - Dolné Semerovce [Farnosť]
14.02.2008 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
30.06.1979 - 13.02.2008
Pastoračná služba - Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.