Ferenc Urbán


Dátum ordinácie: 24.09.1994

14.02.2008 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.01.2001 - súčasnosť
Dôchodca - Nenince [Farnosť]
01.10.1994 - 13.02.2008
Pastoračná služba - Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.