Ján Kamenský


Dátum ordinácie: 10.06.1973
Dátum úmrtia: 13.02.2019

16.01.2018 - 13.02.2019
Honorárny kanonik - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
01.01.1999 - 31.12.1999
Pastoračná služba - Nápravnovýchovný ústav, Ilava
01.09.1998 - 13.02.2019
Penzionovaný - Belušské Slatiny
01.07.1993 - 31.08.1998
Riaditeľ - Pápežské misijné diela, Banská Bystrica
01.07.1991 - 31.08.1998
Farár - Čierny Balog [Farnosť]
01.08.1990 - 30.06.1991
Dekan - Banská Bystrica [Farnosť]
01.08.1990 - 30.06.1991
Správca farnosti - Banská Bystrica [Farnosť]
12.06.1990 - 31.08.1998
Patrón stránky - Diecézny cirkevný súd [Súd]
01.04.1990 - 31.07.1990
Archivár - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.04.1990 - 31.07.1990
Ceremoniár - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.1978 - 31.03.1990
Ceremoniár - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.03.1976 - 30.06.1978
Správca farnosti - Kamenec pod Vtáčnikom [Farnosť]
15.07.1973 - 28.02.1976
Kaplán - Bojnice [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.