ICDr. Ján Malček


Dátum ordinácie: 20.06.2004

Poznámky:
Kňaz Rožňavskej diecézy

01.03.2024 - súčasnosť
Farár - Kľak [Farnosť]
01.11.2023 - súčasnosť
Dekan - Nová Baňa [Dekanát]
01.01.2022 - súčasnosť
Asesor - Diecézny cirkevný súd [Súd]
01.07.2019 - 29.02.2024
Farský administrátor - Kľak [Farnosť]
04.06.2004 - 30.06.2019
Pastoračná služba - Rožňavská diecéza [Diecéza]
* Kňaz inkardinovaný v Rožňavskej diecéze

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.