Mgr. Gašpar Habara SVD


Dátum ordinácie: 22.10.1994

01.07.2023 - súčasnosť
Farský administrátor - Bátovce [Farnosť]
súčasnosť
Člen - Verbisti - Bátovce
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.