Piaristi - Prievidza


Adresa:
Kolégium piaristov v Prievidzi, Ulica Antona Hlinku 48, Prievidza, 971 01 (Sídlo)

Kontakty:
(046) 542 20 06

Osoby:
PaedDr. Mgr. Juraj Ďurnek Sch.P. (Vikár provinciála)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.