Jezuitky - Banská Bystrica


Adresa:
Congregatio Jesu, Hronské predmestie 2, Banská Bystrica, 974 01 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 411 33 12

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.