Saleziánky - Banská Bystrica


Adresa:
Inštitút dcér Márie Pomocnice - Saleziánky, Javornícka 3, Banská Bystrica, 974 11 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 381 13 95

© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.