Saleziánky - Banská Bystrica


Adresa:
Inštitút dcér Márie Pomocnice - Saleziánky, Tatranská 38/C, Banská Bystrica, 974 11 (Sídlo)

Kontakty:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.