Krížové sestry - Dudince


Adresa:
Inštitút milosrdných sestier svätého Kríža, Ľudovíta Štúra 197/20, Dudince, 962 71 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 558 35 91
0911 354 742

© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.