Spasiteľky - Banská Bystrica


Adresa:
Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Nad plážou 3, Banská Bystrica, 974 01 (Sídlo)

Kontakty:

© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.