Spasiteľky - Banská Bystrica


Adresa:
Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Kalinčiakova 23, Banská Bystrica, 974 05 (Sídlo)

Kontakty:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.