Rodina Panny Márie


Adresa:
Rodina Panny Márie, Námestie SNP 19, Banská Bystrica, 974 01 (Sídlo)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.