Sociálne sestry - Banská Bystrica - Belveder


Adresa:
Sociálne sestry - Banská Bystrica - Belveder, Tibora Andrašovana 42, Banská Bystrica, 974 01 (Korešpondenčná)

Kontakty:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.