Vincentky - Krupina


Adresa:
Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Bočkayho nám. 9, Krupina, 963 01 (Sídlo)

Kontakty:
0903 448 220

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.