Mariánky - Prievidza


Adresa:
Kongregácia Dcér Božskej lásky - Mariánky, Námestie slobody 13, Prievidza, 971 01 (Sídlo)

Kontakty:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.