Vincentky - Banská Bystrica


Adresa:
Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, M. M. Hodžu 1030/2, Banská Bystrica, 974 01 (Sídlo)

Kontakty:
0910 842 703

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.