Vincentky - Levice - Rybníky


Adresa:
Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Textilná 30, Levice - Rybníky, 934 05 (Sídlo)

Kontakty:
0910 842 321

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.