Základná škola sv. Alžbety - Nová Baňa


Adresa:
Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, Nová Baňa, 968 01 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 685 65 23
0911 978 869

Poznámka:
Školský klub detí
Centrum voľného času

Osoby:
Mgr. Branislav Pirháč (Riaditeľ)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.