Cirkevná základná škola Pála Palásthyho s vyučovacím jazykom maďarským - Plášťovce


Adresa:
Cirkevná základná škola Pála Palásthyho s vyučovacím jazykom maďarským, Plášťovce 5, 935 82 (Sídlo)

Kontakty:
(036) 749 41 33

Osoby:
Mgr. Erika Hohler Cúth (Riaditeľ)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.