Cirkevná základná škola sv. Pavla - Nová Dedina


Adresa:
Cirkevná základná škola sv. Pavla, Nová Dedina 97, 935 25 (Sídlo)

Kontakty:
(0905) 889 802
(036) 638 91 31

Poznámka:
Školský klub detí
Školská jedáleň

Osoby:
Mgr. Ľubica Halabuková (Riaditeľ)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.