Duchovná správa Kňazského seminára sv. Františka Xaverského


Adresa:
Duchovná správa Kňazského seminára sv. Františka Xaverského, Banská 529/28, Badín, 976 32, Slovenská republika (Sídlo)

Kontakty:
0910 842 341
0903 256 532

Osoby:
ThDr. Jozef Repko PhD. (Duchovný správca a rektor kaplnky)
ThLic. Ján Viglaš (Výpomocný duchovný)

© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.