ThLic. Ján Viglaš


Dátum ordinácie: 31.07.1999

01.07.2023 - súčasnosť
Člen - KBS - Komisia pre klérus [Komisia KBS]
01.07.2022 - súčasnosť
Duchovný správca a rektor kostola - Duchovná správa Kňazského seminára sv. Františka Xaverského [Duchovná správa]
01.07.2022 - súčasnosť
Duchovný správca DS KSFX - Badín [Farnosť]
01.01.2022 - súčasnosť
Biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie banskobystrických seminaristov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
24.09.2021 - súčasnosť
Koordinátor - KBS - Subkomisia pre pastoráciu povolaní a semináre [Subkomisia KBS]
* menovaný za Banskobystrickú diecézu

13.03.2021 - súčasnosť
Honorárny kanonik - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
01.07.2020 - 30.06.2022
Výpomocný duchovný DS KSFX - Badín [Farnosť]
01.09.2019 - 30.06.2020
Vicerektor - prefekt - Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra
01.09.2019 - súčasnosť
Prednášajúci - RKCMBF UK -Teologický inštitút, Nitra [Univerzita]
03.12.2018 - súčasnosť
Člen zboru konzultorov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
03.12.2018 - súčasnosť
Člen zboru konzultorov - Zbor konzultorov
01.12.2018 - súčasnosť
Člen diecéznej kňazskej rady z úradu - Kňazská rada Banskobystrickej diecézy
01.11.2013 - 30.11.2018
Člen diecéznej kňazskej rady z úradu - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.2010 - 27.07.2011
Člen diecéznej kňazskej rady z úradu - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.2010 - 31.08.2019
Rektor kostola - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
01.07.2010 - 31.08.2019
Duchovný správca - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
01.01.2009 - 30.06.2010
Farár - Sielnica [Farnosť]
01.07.2007 - súčasnosť
Znalec - KBS - Bioetická subkomisia [Subkomisia KBS]
15.02.2001 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežská univerzita Gregoriana, Rím [Univerzita]
* ThLic.

15.01.2001 - 31.08.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.07.2000 - 31.12.2008
Farský administrátor - Sielnica [Farnosť]
01.08.1999 - 30.06.2000
Kaplán - Detva [Farnosť]
01.07.1998 - 30.06.2000
Štúdium - Pápežská univerzita Gregoriana, Rím [Univerzita]
07.09.1995 - 30.06.1998
Štúdium - Pápežská univerzita St. Patrick´s College Maynooth, Írsko [Univerzita]
súčasnosť
Honorárni kanonici
súčasnosť
Biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie banskobystrických seminaristov - Biskupskí vikári [Kúria]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.