DS Kostola a Kláštora premenenia Pána - Sampor - Benediktíni


Adresa:
Kláštor Premenenia Pána, Sampor, Konventuálny priorát, Sampor č. 50, 962 31 (Sídlo)

Kontakty:
(0915) 800 124

Osoby:
ThDr. Jozef Brodňanský PhD. OSB (Výpomocný duchovný)
Ing. Mgr. Igor Hajas OSB (Výpomocný duchovný)
Mgr. Jakub Kaliński OSB (Výpomocný duchovný)
Mgr. Michal Kukuča OSB (Výpomocný duchovný)
Mgr. Blažej Škvarka OSB (Výpomocný duchovný)
Mgr. František Štrba OSB (Výpomocný duchovný)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.