ThLic. Vladimír Kasan OSB


Dátum ordinácie: 16.06.1985

01.12.2018 - súčasnosť
Člen diecéznej kňazskej rady menovaný biskupom - Kňazská rada Banskobystrickej diecézy
08.10.2018 - 31.08.2019
Špirituál - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
01.11.2013 - 30.11.2018
Člen diecéznej kňazskej rady menovaný biskupom - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.09.2012 - súčasnosť
Prior - DS Kostola a Kláštora premenenia Pána - Sampor - Benediktíni (DS Sampor) [Duchovná správa]
* Konventuálny prior Konventuálneho priorátu Premenenia Pána v Sampore, vyšší predstavený rehoľnej spoločnosti

01.07.2010 - 31.08.2012
Prior - DS Kostola a Kláštora premenenia Pána - Sampor - Benediktíni (DS Sampor) [Duchovná správa]
* prior Priorátu Premenenia Pána v Sampore

01.07.2010 - súčasnosť
Prior - DS Sampor - Sliač [Farnosť]
08.09.2006 - 30.06.2014
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.09.2003 - 30.06.2010
Duchovný - Dom sv. Benedikta, Bacúrov
12.07.2003 - 31.08.2003
Pastoračná služba - Opátstvo Benediktínov Tyniec, Poľsko [Rehoľa]
11.07.2003 - súčasnosť
Inkardinácia - Opátstvo Benediktínov Tyniec, Poľsko [Rehoľa]
10.07.2003 - súčasnosť
Exkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
* 28.5.2003 - 10.7.2003 exkardinovaný z Banskobystrickej diecézy a inkardinovaný do Opátstva Benediktínov Tyniec, Poľsko

01.08.1998 - 10.07.2003
Mníšska formácia - Opátstvo Benediktínov Tyniec, Poľsko [Rehoľa]
03.03.1995 - 31.07.1998
Cenzor knižných zväzkov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.10.1993 - 31.07.1998
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.09.1993 - 31.07.1998
Špirituál - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
22.06.1993 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežská teologická fakulta Teresianum, Rím [Univerzita]
* ThLic.

01.07.1991 - 30.06.1991
Štúdium - Pápežská teologická fakulta Teresianum, Rím [Univerzita]
01.09.1990 - 30.06.1991
Špirituál - Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
01.02.1990 - 31.08.1990
Správca fary - Nedožery - Brezany [Farnosť]
01.07.1988 - 31.01.1990
Kaplán - Nová Baňa [Farnosť]
01.11.1986 - 30.06.1988
Kaplán - Banská Bystrica [Farnosť]
01.10.1985 - 31.10.1986
Mimo pastorácie - ZVS [Farnosť]
01.07.1985 - 30.09.1985
Kaplán - Zvolen - mesto [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.