Diecézne centrum Jána Pavla II.


Adresa:
Diecézne centrum Jána Pavla II., Kapitulská 21, Banská Bystrica, 974 01 (Sídlo)

Kontakty:
0908 905 588

Duchovná správa:

Osoby:
Mgr. Oliver Mečiar (Správca)

© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.