Diecézne pastoračné centrum pre rodinu


Adresa:
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu, Kapitulská 21, Banská Bystrica, 974 01 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 472 02 22

Osoby:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.