Univerzitné pastoračné centrum Štefana Moysesa, biskupa - Banská Bystrica


Adresa:
Univerzitné pastoračné centrum Štefana Moysesa, biskupa, Tajovského 53, Banská Bystrica, 974 09 (Sídlo)

Kontakty:
(0905) 202 609

Kostoly a kaplnky:
Kaplnka Krista Veľkňaza - v UPC Štefana Moysesa, biskupa (2008)

Osoby:
ThLic. Martin Ďuračka PhD. (Duchovný správca)

© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.