ThLic. Martin Ďuračka PhD.


Dátum ordinácie: 28.06.1997

15.10.2021 - súčasnosť
Diecézny koordinátor - Synoda o synodalite
24.05.2019 - súčasnosť
Akademický titul - RKCMBF UK v Bratislave
* PhD.

01.02.2013 - súčasnosť
Biskupský vikár pre školstvo - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.05.2011 - 27.07.2011
Biskupský vikár pre školstvo - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.02.2008 - súčasnosť
Duchovný správca - Univerzitné pastoračné centrum Štefana Moysesa, biskupa - Banská Bystrica [Pastoračné centrum]
01.02.2008 - súčasnosť
Duchovný správca CUP - Banská Bystrica - Katedrála sv. Františka Xaverského [Farnosť]
27.09.2007 - súčasnosť
Akademický titul - Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc [Univerzita]
* ThLic.

08.10.2003 - 30.06.2005
Znalec - KBS - Komisia pre katechizáciu a školstvo [Komisia KBS]
19.09.2003 - 31.08.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
14.02.2003 - 23.05.2004
Člen - KBS - Komisia pre Stredoeurópske dni, Bratislava
16.03.2001 - 15.06.2001
Člen - Ideovorealizačná komisia pre prípravu expozície Cirkvi - KBS [Komisia KBS]
01.09.1998 - 30.06.2009
Duchovný správca - Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Banská Bystrica [Škola]
01.07.1997 - 30.06.1999
Kaplán - Banská Bystrica - Fončorda [Farnosť]
súčasnosť
Biskupský vikár pre školstvo - Diecézny školský úrad Banská Bystrica [Diecézny školský úrad]
súčasnosť
Biskupský vikár pre školstvo - Biskupskí vikári [Kúria]
súčasnosť
Člen - KBS - Subkomisia pre katolícke školy [Subkomisia KBS]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.