Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Banská Bystrica


Adresa:
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Banská Bystrica, Kapitulská 21, Banská Bystrica, 974 01 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 472 02 62
0908 093 959
0905 403 697 - ekonómka
0908 274 508 - sociálne poradenstvo

Osoby:
PaedDr. Mgr. Robert Colotka (Riaditeľ a duchovný správca)
Mgr. Zdena Koňová (Ekonóm)
Bc. Janka Cmarová (Sociálne poradenstvo)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.