Čekovce


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Čekovce, Čekovce 101, Bzovík, 962 41 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 538 27 00

počet obyvateľov: 451
rímskokatolíkov: 441

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Ružencovej Panny Márie (1925)
celodenná adorácia: 31.1.

Filiálky:
Dolné Mladonice
počet obyvateľov: 130
rímskokatolíkov: 125
Kostoly a kaplnky:
Kostol Svätých anjelov strážcov (1925)
celodenná adorácia: 2.10.
Horné Mladonice
počet obyvateľov: 186
rímskokatolíkov: 181
Kostoly a kaplnky:
Kostol sv. Demetera (1890)
celodenná adorácia: 24.3.

Kňazi vo farnosti:

© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.