Bzovík


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bzovík, Bzovík 197, 962 41 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 552 41 64
0905 552 900

počet obyvateľov: 1129
rímskokatolíkov: 863

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Štefana, kráľa (1606)
celodenná adorácia: 2.6., 28.12.
Kaplnka sv. Františka Assiského - v Hospodárskej usadlosti sv. Jána Pavla II., Ambrošov Laz (2016)

Filiálky:
Jalšovík
počet obyvateľov: 188
rímskokatolíkov: 167
Kozí Vrbovok
počet obyvateľov: 156
rímskokatolíkov: 144
Uňatín
počet obyvateľov: 177
rímskokatolíkov: 152
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Krista Kráľa (1957)
celodenná adorácia: 3.3.

Inštitúcie:
Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.