ThLic. Vladimír Slovák


Dátum ordinácie: 18.06.1988

01.07.2019 - súčasnosť
Farár - Bzovík [Farnosť]
01.11.2013 - 30.11.2018
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
15.10.2013 - 31.05.2019
Dekan - Prievidza [Dekanát]
01.07.2013 - 30.06.2019
Farár - Prievidza - mesto [Farnosť]
10.02.2011 - 09.02.2015
Člen rady - RTVS, Bratislava
01.09.2003 - 30.06.2013
Farár - Stožok [Farnosť]
01.07.1997 - 31.08.2003
Výpomocný duchovný - DS Katedrála sv. Františka Xaverského [Duchovná správa]
01.12.1995 - 31.05.2005
Člen - Diecézna liturgická komisia [Liturgická komisia]
15.12.1994 - 31.08.2003
Riaditeľ - Rádio Lumen
01.09.1994 - 30.06.1996
Štúdium - Katolícka univerzita, Lublin [Univerzita]
01.07.1994 - 14.12.1994
Šéfredaktor - Rádio Mária, Banská Bystrica
01.06.1992 - 30.06.1994
Správca - Kremnica [Farnosť]
15.05.1990 - 31.05.1992
Správca - Beňuš [Farnosť]
01.02.1990 - 14.05.1990
Kaplán - Nová Baňa [Farnosť]
01.07.1988 - 31.01.1990
Kaplán - Zvolen - mesto [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.