Senohrad


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Senohrad, Senohrad 44, 962 43 (Sídlo)

Kontakty:
0903 982 225

počet obyvateľov: 728
rímskokatolíkov: 622

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Imricha (1768)
celodenná adorácia: 3.6., 4.11.
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1748)
Kaplnka Ružencovej Panny Márie - vo farskom úrade (2021)

Filiálky:
Dačov Lom
počet obyvateľov: 401
rímskokatolíkov: 140
Lackov
počet obyvateľov: 95
rímskokatolíkov: 85
Kostoly a kaplnky:
Kostol Svätej rodiny (1997)
celodenná adorácia: 5.12.
Lešť-Vidov Vrch
počet obyvateľov: 30
rímskokatolíkov: 10
Sucháň
počet obyvateľov: 264
rímskokatolíkov: 85
Zemiansky Vrbovok
počet obyvateľov: 78
rímskokatolíkov: 40

Poznámka:
Farský kostol sv. Imricha je strediskom úcty k Ružencovej Panne Márii
v Banskobystrickej diecéze.

Kňazi vo farnosti:
ThLic. Martin Kňažek (Farský administrátor)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.