Čerín


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Čerín, Čerín 64, 974 01 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 419 20 52

počet obyvateľov: 461
rímskokatolíkov: 174

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Martina, biskupa (1250)
celodenná adorácia: 27.8.
Filiálny kostol Sv.Martin (neznámy)
celodenná adorácia: 21.4.2021
Kaplnka sv. Jozefa a Sedmopočetníkov (2012)
celodenná adorácia: 18.3.
Kaplnka sv. Alojza z Gonzagy (2005)
celodenná adorácia: 6.11.

Filiálky:
Dolná Mičiná
počet obyvateľov: 469
rímskokatolíkov: 215
Horná Mičiná
počet obyvateľov: 684
rímskokatolíkov: 181
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Sv. Michala, archanjela (1309)
celodenná adorácia: 24.6.
Hrochoť
počet obyvateľov: 1450
rímskokatolíkov: 290
Kostoly a kaplnky:
Kaplnka sv. Martina, biskupa ()
celodenná adorácia: 21.4.
Sebedín - Bečov
počet obyvateľov: 370
rímskokatolíkov: 142

Kňazi vo farnosti:

© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.