Egid Matuševský


Dátum ordinácie: 17.06.1990

01.07.2023 - súčasnosť
Farár - Čerín [Farnosť]
01.05.2019 - 30.06.2019
Farský administrátor excurrendo - Bzovík [Farnosť]
01.07.2018 - 30.06.2023
Farár - Dolný Badín [Farnosť]
14.02.2008 - 30.06.2018
Farský administrátor - Dolný Badín [Farnosť]
14.02.2008 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
* Exkardinovaný z Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy - pri reorganizácii hraníc diecéz na Slovensku

01.07.1990 - 13.02.2008
Pastoračná služba - Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.