Medzibrod


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Medzibrod, Hlavná 154/5, Medzibrod, 976 96 (Sídlo)

Kontakty:
0910 284 688

počet obyvateľov: 1322
rímskokatolíkov: 1001

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Jána Nepomuckého (1787)
celodenná adorácia: 21.5., 29.12.
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1808)

Filiálky:
Hiadeľ
počet obyvateľov: 513
rímskokatolíkov: 419
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Františka Assiského (1995)
celodenná adorácia: 16.2.
Ľubietová
počet obyvateľov: 1075
rímskokatolíkov: 256
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Márie Magdalény (1350)
celodenná adorácia: 17.2.
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1803)
Povrazník
počet obyvateľov: 154
rímskokatolíkov: 26
Strelníky
počet obyvateľov: 785
rímskokatolíkov: 62

Kňazi vo farnosti:

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.