Mgr. et Mgr. art. Martin Uhrík


Dátum ordinácie: 20.06.2009

01.07.2022 - súčasnosť
Farár - Medzibrod [Farnosť]
01.04.2016 - súčasnosť
Člen - KBS - Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru [Rada KBS]
01.07.2012 - 30.06.2022
Farský administrátor - Medzibrod [Farnosť]
01.07.2009 - 30.06.2012
Kaplán - Levice - mesto [Farnosť]
01.12.2008 - súčasnosť
Člen - KBS - Hudobná subkomisia [Subkomisia KBS]
06.12.2004 - súčasnosť
Člen hudobnej sekcie - Diecézna liturgická komisia [Liturgická komisia]
súčasnosť
Člen - Hudobná sekcia [Liturgická komisia]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.