Poniky


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Poniky, Do hája 9, Poniky, 976 33 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 419 32 63

počet obyvateľov: 1196
rímskokatolíkov: 350

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Františka Assiského (1310)
celodenná adorácia: 15.3., 3.9.

Filiálky:
Dúbravica
počet obyvateľov: 420
rímskokatolíkov: 172
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Žofie (1450)
celodenná adorácia: 18.2.
Oravce
počet obyvateľov: 120
rímskokatolíkov: 23
Ponická Huta
počet obyvateľov: 352
rímskokatolíkov: 117
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Panny Márie Fatimskej (1945)
celodenná adorácia: 18.9.
Kaplnka Najsvätejšej Trojice (1846)
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1960)

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Róbert Žilka OFMCap. (Farský administrátor)
Mgr. Lukáš Mikovíny OFMCap (Duchovný rehoľnej spoločnosti)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.