Mgr. Karol Baran OFMCap.


Dátum ordinácie: 29.06.2002

01.08.2018 - súčasnosť
Kaplán - Poniky [Farnosť]
01.07.2002 - 31.07.2018
Pastoračná služba - Rád menších bratov kapucínov (Kapucíni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Člen - Kapucíni - Poniky [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.