Slovenská Ľupča


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Slovenská Ľupča, Jozefa Murgaša 1, Slovenská Ľupča, 976 13 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 418 73 57

počet obyvateľov: 3265
rímskokatolíkov: 1555

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Najsvätejšej Trojice (1300)
celodenná adorácia: 30.5., 28.8.

Filiálky:
Lučatín
počet obyvateľov: 671
rímskokatolíkov: 290
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Panny Márie Lurdskej (1890)
celodenná adorácia: 9.6.
Moštenica
počet obyvateľov: 233
rímskokatolíkov: 120
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol povýšenia Svätého kríža (1846)
celodenná adorácia: 29.9.

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.