Podkonice


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Podkonice, Podkonice 74, Slovenská Ľupča, 976 13 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 419 68 96

počet obyvateľov: 915
rímskokatolíkov: 717

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Martina (1787)
celodenná adorácia: 22.3., 15.7.
Kaplnka Božského Srdca Ježišovho (1833)

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Martin Pečarka (Farský administrátor)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.