Mgr. Martin Pečarka


Dátum ordinácie: 20.06.2015

01.07.2020 - súčasnosť
Farský administrátor - Podkonice [Farnosť]
01.02.2020 - súčasnosť
Pastoračná výpomoc - FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica [Duchovná správa]
01.07.2018 - 31.01.2020
Duchovný správca - FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica [Duchovná správa]
01.07.2015 - 30.06.2018
Kaplán - Žarnovica [Farnosť]
01.07.2014 - 30.06.2015
Diakon - Banská Bystrica - mesto [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.