Nedožery - Brezany


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nedožery - Brezany, Hviezdoslavova 535/95, Nedožery - Brezany, 972 12 (Sídlo)

Kontakty:
(046) 548 51 82

počet obyvateľov: 2113
rímskokatolíkov: 1504

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Heleny a Krista Kráľa (1409)
celodenná adorácia: 11.3., 18.8.
Kaplnka Panny Márie (1845)
Kaplnka sv. Hyacinty - vo farskej budove (2021)

Filiálky:
Poluvsie
počet obyvateľov: 522
rímskokatolíkov: 389
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Panny Márie (1934)
celodenná adorácia: 5.9.
Pravenec
počet obyvateľov: 1299
rímskokatolíkov: 892
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (1899)
celodenná adorácia: 30.3.

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.