Tužina


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Tužina, Tužina 407, 972 14 (Sídlo)

Kontakty:
(046) 544 43 55

počet obyvateľov: 1203
rímskokatolíkov: 657

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Jakuba st., apoštola (1797)
celodenná adorácia: 25.7., 19.12.
Filiálny kostol Kostol sv. Mikuláša KĽAČNO (1686)
celodenná adorácia: 10.6.
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1818)

Filiálky:
Kľačno
počet obyvateľov: 1059
rímskokatolíkov: 604
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Mikuláša (1686)
celodenná adorácia: 10.6.
Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie (1824)
Kaplnka sv. Jozefa (26.5.2021)
Kaplnka sv. Petra a Ondreja - v zariadení Chata Reváň (2021)

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.